SZUKAJ:
szukaj

Dodano 2022-12-02 15:34:19 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Wójt Gminy Chłopice
 
Wójt Gminy Chłopice informuje, iż od dnia 02.12 dostępny jest węgiel po preferencyjnej cenie -  1950 zł za tonę.

Po telefonicznej informacji od pracownika Gminy Chłopice należy zgłosić się po obiór dokumentów do Urzędu Gminy Chłopice – II piętro pokój nr 18.

Odbiór jest możliwy w punktach:
Jerzy Kułaj Usługi Transportowe Sprzedaż Mat. Budowlanych Nawozy Węgiel ŁOWCE
Mirosław Klepak Firma Usługowo handlowa Bolex CHŁOPICE
 

więcej
Dodano 2022-12-02 10:01:27 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

Miło jest nam poinformować, iż projekt scalenia gruntów wsi Boratyn został doceniony w XLVI Ogólnopolskim konkursie jakości prac scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W dniach 24 – 25 listopada br, w Gdańsku na seminarium podsumowującym, zespół geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie odebrał podziękowania oraz gratulacje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem organizatorów konkursu za wykonanie projektu scalenia gruntów wsi Boratyn i zajęcie II miejsca w Polsce (na 17 zgłoszonych prac).  Konkurs organizowany jest corocznie, jego celem jest nie tylko promowanie prac urządzeniowo - rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie, ale także systematyczne doskonalenie jakości prowadzenia tych prac, promocja najlepszych praktyk oraz wymiana doświadczeń.
W związku z powyższym, w imieniu władz Gminy Chłopice składam podziękowania geodetom Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za zaangażowanie oraz fachowe i profesjonalne przeprowadzenie niełatwego procesu  scalenia gruntów wsi Boratyn. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów w wykonywaniu swoich zadań.  
Wójt Gminy Chłopice
     Andrzej Homa

 
Załączniki


Opis
Plik do pobrania pobierz
więcej
Dodano 2022-12-02 08:01:58 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Chłopice działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 0050.111.2022 Wójta Gminy Chłopice z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2022-2030 ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2022-2030”.
Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2022-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2022-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.
Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Chłopice na lata 2022-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Chłopice na lata 2022-2030”. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone  projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: gmina@chlopice.pl, lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Chłopice, Chłopice 149, 37-561 Chłopice w terminie od 02.12.2022 do 05.01.2023 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
  • w dniu 19.12.2022 r. w godzinach od 09.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Chłopice.

Ankieta online 
https://forms.gle/gKRBHLxuovgqR6MN9
 
Załączniki


Opis
Pismo Ogólne pobierz
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU pobierz
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU pobierz
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Chłopice pobierz
więcej
Dodano 2022-12-01 08:39:04 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”, w ramach której zrealizowane zostało zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.
17 października 2022 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, podmiotom współpracującym z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tego zadania.
Spotkanie poprowadził wicemarszałek Piotr Pilch, który przypomniał, że idea prowadzenia kampanii wspierającej owadopylność poprzez sadzenie roślin miododajnych zrodziła się w 2015 r. Współpracę w tym zakresie Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, który podczas spotkania reprezentował prezes Tadeusz Dylon.
W tym roku współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach przedmiotowego zadania rozpoczął na podstawie podpisanego porozumienia Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu, który reprezentował pan Jan Sęk – prezes Związku.
Realizacja tych działań oraz ich szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie przez Samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie i podziękował prezesowi, panu Adamowi Skibie, który wspiera Województwo Podkarpackie w tych działaniach.
W ciągu ośmiu lat na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 670 tys. zł, przy czym środki na jego realizację w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚiGW w Rzeszowie. Dzięki temu działaniu do 2021 r. zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 45000 szt. sadzonek roślin miododajnych, a w 2022 r. zakupiono kolejne 5400 szt. drzewek i krzewów miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.
Gmina Chłopice rok rocznie włącza się w akcję sadzenia drzew miododajnych, które obecnie jeszcze niewielkie ale z każdym rokiem będą coraz bardziej upiększać okolicę i przyczyniać się do stworzenia strefy bioróżnorodności.
więcej
Dodano 2022-11-23 09:37:09 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Załączniki


Opis
Kursy za 200 zł pobierz
Pismo Informacyjne pobierz
więcej
Dodano 2022-11-15 08:26:40 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2022-11-14 14:41:40 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
13 listopada 2022 r. odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach. Po Mszy Świętej odbył się  Apel Poległych prowadzony przez Wójta Gminy Chłopice Pana Andrzeja Homę oraz oficjalne złożenie kwiatów i zniczy pod Krzyżem Poległych w wojnie z bolszewikami. W uroczystości z okazji Święta Niepodległości wzięli udział Radni Gminy Chłopice, Sołtysi, pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi, poczty sztandarowe strażaków ochotników z terenu gminy, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. więcej
Dodano 2022-11-14 12:22:16 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
🇵🇱Obchody Narodowego Święta Niepodległości „11 listopada”  w Szkołach Gminy Chłopice🇵🇱
W uroczystościach uczestniczył Wójt Gminy Chłopice Pan Andrzej Homa.
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach
Szkoła Podstawowa w Łowcach
Szkoła Podstawowa im. Prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach
Szkoła Podstawowa im. Stefanii Lanoszanki w Zamiechowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobkowicach
więcej

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]