SZUKAJ:
szukaj

Dodano 2019-06-24 14:49:52 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

20 czerwca wierni w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeszli ulicami miasta, by czcić Boże Ciało skryte w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Kolegiacie Jarosławskiej, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. dr Zbigniew Głowacki w asyście proboszczów i księży jarosławskich parafii.  Po Mszy procesja ruszyła z parafii pw. Bożego Ciała  przez Rynek, ul. Grodzką, Grunwaldzką, Jana Pawła II i Krakowską, by zakończyć uroczystość Bożego Ciała przed Bazyliką Matki Bożej Bolesnej. W procesji brali udział Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa, Senator RP Mieczysław Golba oraz Minister Anna Schmidt-Rodziewicz. Wierni w czasie procesji modlili się przed czterema ołtarzami.

 

więcej
Dodano 2019-06-24 14:02:03 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

Informujemy, że od 01.08.2019 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie tradycyjnej (papierowej), a od 01.07.2019 r. w formie elektronicznej (przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Wnioski będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach (pok.18) początkiem lipca 2019 r.

W zasiłku rodzinnym nadal obowiązuje kryterium 674,00 zł/os. lub 764,00 zł/os. w przypadku niepełnosprawności dziecka. Kwoty zasiłków oraz dodatków do zasiłków na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 również nie uległy zmianie.

więcej
Dodano 2019-06-24 14:01:27 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci (od I klasy) do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start będzie przysługiwać, gdy dziecko w roku szkolnym 2019/20 będzie uczyć się w szkole:

- podstawowej,

- ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

- specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,

- specjalnym ośrodku wychowawczym,

- ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

więcej
Dodano 2019-06-24 14:00:45 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz drogą elektroniczną.
więcej
Dodano 2019-06-24 13:37:52 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2019-06-24 13:37:01 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2019-06-24 09:43:40 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

O G Ł O S Z E N I E
 
Informuję mieszkańców Gminy Chłopice, że  25 czerwca 2019  r. o godzinie 9°° w Świetlicy Wiejskiej w Chłopicach odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Chłopice.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1.Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z VII sesji.
5.   Przedstawienie raportu o stanie Gminy Chłopice za 2018 rok.
6. Debata nad raportem o stanie gminy.
7. Podjęcie uchwał:
a) VIII/51/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chłopice (projekt 1).
-  przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Chłopice sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2018 rok oraz opinii w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
-   przedstawienie opinii komisji  Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2018 rok.
-  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Chłopice.
-  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chłopice  za 2018 rok – dyskusja.
 1. VIII/52/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2018 rok (projekt 2).
 2.  VIII/53/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chłopice za 2018 rok (projekt 3).
 3. VIII/54/2019  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt 4).
 4.  VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chłopice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (projekt 5).
 5. VIII/56/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chłopice (projekt 6).
 6. VIII/57/2019 w spr. wprowadzenia zmian do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice (projekt 7)
 7. VIII/58/2019 w spr. wprowadzenia zmian do uchwały nr V/25/2019 Rady Gminy Chłopice z dnia 15.03.2019  r. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( projekt 8),
 8. VIII/59/2019 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ( projekt 9)
8. Sprawy gospodarcze Gminy.
9.  Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

  więcej
Dodano 2019-06-21 07:20:15 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
"Każde wspomnienie co żyje w nas, niech żyje jeszcze przez chwilę." Takim hasłem rozpoczęto uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po porannej mszy, udano się do szkoły gdzie miała miejsce cześć oficjalna. Uroczystość uświetnili goście, Pan Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa, radni miejscowości Łowce i Lutkow oraz sołtys wsi Łowce. Po przywitaniu gości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom młodszym, a następnie występ artystyczny klasy siódmej oraz ósmej i III gimnazjum. Pani Dyrektor oraz Pan Wójt wręczyli wyróżnienia i nagrody najlepszym uczniom. Były piosenki wiersze i kwiaty dla nauczycieli w podzięce za cały rok pracy. Pełni wzruszeń i dobrych życzeń udajemy się na zasłużone wakacje.

  więcej

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]