SZUKAJ:
szukaj

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 j.t.). Najważniejsza zmiana, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a w/w ustawy, zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, według nowych zapisów ustawy o ochronie przyrody, jeśli nieruchomość należy do osoby fizycznej, która zamierza usunąć drzewo na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może tego dokonać bez zezwolenia.
 
W innych wypadkach nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie min.:
 
•    krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
•    krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
•    drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
•    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
•    drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 
UWAGA!!! Zezwolenie na usuniecie drzew nadal jest wymagane m.in. dla:
•    rolników (z wyjątkiem usuwania drzew lub krzewów niezwiązanych z prowadzoną działalnością w           branży rolniczej) np. w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów kolidujących z budową wiaty,
•  podmiotów gospodarczych i osób prawnych,
 •   nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 •  drzew – pomników przyrody, w tym zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
 •  drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
 •   drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, ale usuwanych na cele związane
      prowadzeniem działalności gospodarczej,
 •   parafii,
 •  zarządców dróg, jednostek samorządu terytorialnego gdy:
- obwód drzewa na wysokości 130 cm przekracza 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
oraz 50 cm w przypadku pozostałych,
- krzewy rosnące w skupisku usuwane są z powierzchni większej niż 25 m 2
 
Ponadto,  drzewa i krzewy to miejsca w których  bytują ptaki. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca lęgowe ptaków, wycięcie drzew i krzewów powinno być przeprowadzone w okresie od 16 października do 28 lutego.
 
Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.
 
Pamiętajmy, że drzewa to nasze dobro wspólne i nie powinniśmy ich usuwać niepotrzebnie. A jeśli już podejmiemy taka decyzję to dla równowagi przyrodniczej posadźmy nowe drzewo.

 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]