SZUKAJ:
szukaj

Deklaracja dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Chłopice
Deklaracja dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Chłopice

Wstęp Deklaracji
Urząd Gminy w Chłopicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.chlopice.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:
1)    część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
2)    nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
3)    niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów PDF,
4)    niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
5)    brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6)    mogą występować nieuzupełnione treści w niektórych zakładkach.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kawecki: e-mail: grzegorz.kawecki@chlopice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (16) 624-00-00 w. 27. Tymi samymi  drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl )
 

Deklaracja dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Chłopice

Deklaracja dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Chłopice

Urząd Gminy Chłopice znajduje się w miejscowości Chłopice pod adresem 37-561 Chłopice 149A i zajmuje trzy kondygnacje (parter, I piętro i II piętro).

  1. Budynek siedziby Urzędu Gminy Chłopice położony jest w centrum miejscowości Chłopice, na skrzyżowaniu dróg gminnych. Obiekt jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
  2. Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy, bezpośrednio przy chodniku.
  3. Do środka prowadzą duże, jednoskrzydłowe drzwi, otwierane ręcznie.
  4. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się kasa, czynna w godzinach pracy urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dotyczące możliwości załatwienia sprawy.
  5. Przy budynku urzędu przygotowano i oznakowano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
  6. W korytarzach i holach budynku urzędu umieszczono tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń.
  7. Wewnątrz budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]