SZUKAJ:
szukaj

Opłaty za odpady komunalne
NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU
 
W związku z uchwałą nr XXVI/162/2017 Rady Gminy Chłopice z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty informuję się, że:

od 1 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Chłopice obwiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Nowe stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą odpowiednio:
  • 7 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,
  • 11 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
Nowe stawki opłaty dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wynoszą miesięcznie za jednorazowy odbiór z pojemnika:
 
selektywne gromadzenie odpadów Nieselektywne gromadzenie odpadów
0,06 m³ - 9,40 zł
0,12  m³ - 18,70 zł
0,24  m³ - 37,40 zł
1,1  m³ - 172,00 zł
KP-7 (7 m³) – 1 061,00 zł
worek 0,12  m³ - 18,70 zł
0,06 m³ - 11,50 zł
0,12  m³- 23,00 zł
0,24  m³ - 46,10 zł
1,1  m³ - 211,00 zł
KP-7 (7 m³) – 1 306,00 zł
worek 0,12  m³ - 23,00 zł
Opłata za odbiór odpadów z pojemników o innej pojemności niż wymienione powyżej oblicza się jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki opłaty przy pomocy poniższego wzoru:
(pojemność [m3] x 156,00 zł/m3)
Opłata za odbiór odpadów z pojemników o innej pojemności niż wymienione powyżej oblicza się jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki opłaty przy pomocy poniższego wzoru:
(pojemność [m3] x 192,00 zł/m3)
 
Zmiana stawek opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości nowej opłaty. Nowa wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona zostanie jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej przez właściciela deklaracji.
Termin oraz sposób uiszczania opłaty pozostaje bez zmian.


Wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych związany jest ze wzrostem cen usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, które zostało wyłonione w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice.


 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące do 31 lipca 2017 roku.
 
Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
  • 6 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny,
  • 9 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są gromadzone w sposób selektywny.
 
Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za jednorazowy odbiór z pojemnika:
 
w przypadku selektywnego
gromadzenia odpadów
w przypadku nieselektywnego
gromadzenia odpadów
0,06 m³ - 7,80 zł
0,12  m³ - 15,60 zł
0,24  m³ - 31,20 zł
1,1  m³ - 143,00 zł
KP-7 (7 m³) – 884,00 zł
worek 0,12  m³ - 15,60 zł
0,06 m³ - 9,60 zł
0,12  m³- 19,20 zł
0,24  m³ - 38,40 zł
1,1  m³ - 176,00 zł
KP-7 (7 m³) – 1088,00 zł
worek 0,12  m³ - 19,20 zł
Opłata za odbiór odpadów z pojemników o innej pojemności niż wymienione powyżej oblicza się jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki opłaty przy pomocy poniższego wzoru:
(pojemność [m3] x 130,00 zł/m3)
Opłata za odbiór odpadów z pojemników o innej pojemności niż wymienione powyżej oblicza się jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki opłaty przy pomocy poniższego wzoru:
(pojemność [m3] x 160,00 zł/m3)

Forma płatności
Informuje się, że miesięczną opłatę za wywóz odpadów należy wpłacać w:
  • kasie Urzędu Gminy Chłopice, lub
  • przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Chłopicach nr 91 9091 0009 2001 0000 0172 0002 
 
W tytule wpłaty prosimy wpisać „Odpady komunalne” oraz podać okres, którego dotyczy wpłata, np.: „styczeń 2017”, „styczeń-marzec 2017”.
 
Kasa urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1400.

 
Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania do zapłaty w nieprzekraczalnych terminach z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
 
Urząd Gminy Chłopice nie wystawia faktur za usługi odbioru odpadów. Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urząd Gminy Chłopice, będzie musiała zostać wpłacona w określonych przedziałach czasowych.
 
Informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych, a w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany będzie obciążony jego kosztami w wysokości  11,60 zł.

 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]