SZUKAJ:
szukaj

Projekt Przystankowy Street Art już za nami!
2018-10-10 12:21:24
Projekt Przystankowy Street Art już za nami!8 października 2018 roku oficjalnie został zakończony projekt  realizowany na terenie Gminy Chłopice w ramach Podkarpackiej Edukacji Kulturowej „Przystankowy Street Art.”  Wartość projektu to 13 000 zł.

Od 16 sierpnia do 8 października 2018 roku na terenie Gminy Chłopice miały miejsce happeningi związane z realizacją projektu „Przystankowy Street Art.” Autorem projektu jest Monika Maj-Lichończak.  – W sierpniu rozpoczęliśmy już działania związane z uprzedzeniem mieszkańców, iż bierzemy udział w takim projekcie i że mogą zgłaszać propozycje, pomysły, które chcieliby zrealizować na wiatach przystankowych – mówi Monika dodając, iż następnie lokalni artyści, tj. Agnieszka i Paweł Pawlikowscy, Jerzy Jankowski oraz Marek Gliwa poprowadzili warsztaty w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy. 

Warsztaty dotyczyły technik street artu, rodzajów malarstwa oraz nowo praktykowanej sztuki tworzenia murali. Uczniowie ze szkół w Zamiechowie, Chłopicach, Dobkowicach i Łowcach aktywnie chłonęli wiedzę teoretyczną na ten temat, po czym we wrześniu ruszyli w teren.

Wrzesień minął bardzo aktywnie pod okiem artystów młodzież kolejno w każdej miejscowości Gminy Chłopice realizowała, odświeżała i tworzyła nowe dzieła na przystankach autobusowych. Celem projektu było zniwelowanie różnic społecznych wynikających z wieku oraz integracja społeczna. Przy okazji pracy w plenerze wiele osób, mieszkańców Gminy Chłopice wyszło z domów z ofertą pomocy przy malowaniu, użyczeniu sprzętu, jak np. drabiny, czy poczęstunkiem kawą, herbatą. To bardzo miłe gesty świadczące o tym, iż cele projektu zostały osiągnięte i nastąpiła integracja między młodzieżą, a starszymi osobami.  Tym sposobem 25 wiat przystankowych zostało odrestaurowanych w przeciągu jednego miesiąca.

8 października 2018 roku  w Urzędzie Gminy Chłopice oficjalnie został zakończony projekt „Przystankowy Street Art.” Spotkali się wszyscy, którzy aktywnie działali i wspierali inicjatywę. Podczas spotkania została zaprezentowana prezentacja, making off, pokazująca pracę artystów w terenie od kuchni , krótki film podsumowujący projekt oraz fotografię przystanków jak wyglądały „przed i po”.

Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż  oraz Koordynator projektu z ramienia Centrum Kulturalnego w Przemyślu Katarzyna Medelczyk-Szkółka wręczyli podziękowania artystom oraz uczestnikom projektu wyrażając słowa uznania i podziwu nad zaangażowaniem w inicjatywę. 

Następnie na uczestników czekała kolejka turystyczna, która przejechała po trasie zrealizowanych przystanków autobusowych. Podczas przejazdu również miał miejsce performance, podczas, którego artyści Jerzy Jankowski oraz Marek Gliwa wraz z Sekretarz Gminy Chłopice Marzeną Blok dokonali uroczystego wklejenia wlepek na wiacie przystankowej w Chłopicach.

Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w projekt, dzięki temu dziś możemy z dumą podziwiać piękne dzieła na przystankach autobusowych!


 
Monika Maj-Lichończak
 
Więcej zdjęć dostępnych na oficjalnym profilu facebook Gminy Chłopice http://www.facebook.com/gminachlopice/ 
oraz w wydarzeniu  Przystankowy Street Art   
fot. Mirosław Buczko
 
"PRZED - PO"