SZUKAJ:
szukaj

Utrzymanie czystości i porządu na terenie Gminy Chłopice
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice
informacje określone w art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chłopice
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, NIP 792-000-30-87
 
b) miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chłopice


niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – Sortownia Odpadów Komunalnych Zmieszanych, Kompostownia Frakcji Podsitowej, Młyny 111 A, 37-550 Radymno, PUK EMPOL Os. Rzeka 133, Tylmanowa

bioodpady stanowiące odpady komunalne:
 1. ​Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, Młyny 111a, 37-550 Radymno, PUK EMPOL OS. RZEKA 133, TYLMANOWA
 2. Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA w Leżajsku Siedlanka Boczna 2 37-300 LEŻAJSK / MZK LEŻAJSK Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3 37-300 Leżajsk

Przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - Składowisko „Młyny” 37-552 Młyny 111A, PUK EMPOL OS. RZEKA 133, TYLMANOWA

c) osiągnięte przez Gminę Chłopice wymagane poziomy recyklingu
(w załączeniu tabele do pobrania)

d) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

Prowadzącym PSZOK jest Gmina Chłopice z siedzibą pod adresem 37-561 Chłopice 149A, a zarządzającym Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach z siedzibą pod adresem 37-561 Chłopice 149A

PSZOK zlokalizowany jest na wyznaczonym terenie przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chłopice, na działce nr 1389/5 (baza po byłym SKR).

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 7:00 – 15:00, od 1 października do 31 marca w godzinach 8:00 do 14:00.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące odpady komunalne:

1) papieru i opakowania z papieru, tektury i opakowania z tektury,

2) tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady wielomateriałowe,

3) opakowań wielomateriałowych (np. po mleku, napojach),

4) styropian opakowaniowy (np. zabezpieczający sprzęt RTV,
AGD),

5) odpady opakowaniowe z metali,

6) szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

7) małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

8) sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,

9) sprzęt audiowizualny,

10) sprzęt oświetleniowy,

11) narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,

12) przeterminowane leki i chemikalia,

13) zużyte baterie i akumulatory,

14) zużytych żarówek i świetlówek,

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

16) wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

17) meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. łóżka, materace, zabawki dużych rozmiarów, sprzęt rekreacyjny i sportowy),

18) odzież i tekstylia,

19) zużyte opony, których pochodzenie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej,

20) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych, wykonywanych we własnym zakresie, w ilości 0,5 t od gospodarstwa domowego rocznie (beton oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszany gruz, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia),

21) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),

22) bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady zielone ulegające biodegradacji i odpad kuchenne ulegające biodegradacji),

23) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, m. in.: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, zawierające substancje niebezpieczne.


e) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Na terenie Gminy Chłopice brak jest firm zbierających w/w odpady
 • Zbierane są one od właścicieli nieruchomości w ramach prowadzonego przez Gminę Chłopice PSZOK
 • W/w odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach zbiórki mobilnej zgodnie z harmonogramem przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów z terenu gminy - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrany przez firmę i zebrany w PSZOK trafia do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin.f) Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.; Zakład Oczyszczania Miasta, Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, Makowisko 163. Tel: 016 621 63 87 - opony rolnicze

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Portas, Makowisko 11/18, 37-500 Jarosław, tel. 607 087 830 – folia odpadowa, opakowania po nawozach i typu big bag
3. "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537 300 539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania po nawozach i typu big bag
4.
TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014 699 59 00 - opony rolnicze
 
Wykaz prowadzących odzysk i zbieranie odpadu o kodzie 020104 - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) w latach 2016-2018:

Prowadzący odzysk odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018:
 • KOLTEX RECYKLING S.C. MARCIN MITURA, URSZULA MITURA, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa
 • "EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
 • REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. (dawniej: Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o.), ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
 • WIBO JZ Sp. z o.o. (PUHP  Jerzy Zając) Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec

Prowadzący zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018:
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
 • TRANSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 • "DEZAKO" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska14, 39-200 Dębica

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]