SZUKAJ:
szukaj

Informacja dla mieszkańców
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do Wójta Gminy Chłopice:
1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Właściciele nieruchomości  zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chłopice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za odpady komunalne za okres wsteczny, z wyjątkiem zachowania powyższego terminu.
W przypadku śmierci mieszkańca nieruchomości złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za odpady komunalne jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Informujemy właścicieli nieruchomości płożonych na terenie Gminy Chłopice, że są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w przypadkach:
- zmiany stanu osobowego na nieruchomości (zgon, narodziny dziecka, zmiana miejsca zamieszkania domownika, zamieszkanie nowych osób na nieruchomości),
- zamieszkania nowej nieruchomości / rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje powstanie odpadów komunalnych - będzie skutkować obowiązkiem złożenia pierwszej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości,
- zmiany właściciela nieruchomości,
- zmiany deklarowanej liczby pojemników lub worków w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na której powstają odpady komunalne,
- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy,
- braku zamieszkania na nieruchomości.

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]