SZUKAJ:
szukaj

aktualności

W dniu 22 marca 2018 odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach.
Komisja powołana przez Wójta Gminy Chłopice w składzie:
 • 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołe,
 • 3 przedstawicieli Podkarpadzkiego Kuratora Oświaty,
 • 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 • 2 przedstawicieli Rady Rodziców,
 • po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych, działających na terenie szkół.
W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrała kandydata na stanowisko Dyrektora SP. Chłopice Pana Janusza Fudali oraz na stanowisko Dyrektora SP. Jankowice Panią Joannę Kurecką.
data dodania: 2019-03-22
15 marca 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy Chłopice. 
W czasie obrad radni powołali Komisje Wniosków i Uchwał.
Wręczono także zaświadczenia nowo wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chłopicach z roku 2018.

Podjeto uchwały:
 • w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chłopice
 • w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dot. obierania odpadów komunalnych
 • w spr. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice
 • w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 • w spr. przyjęcia „Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chłopice
 • w spr. realizowania zadań inwestycyjnych polegających na „Budowie muszli koncertowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Chłopice i Łowce
 • w spr wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Chłopice,
 • w spr. zaciągnięcia zobowiązania wobec budżetu gminy Chłopice na rok 2020data dodania: 2019-03-18
Szczegóły w załączniku do pobrania.
data dodania: 2019-03-18
Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańcow wsi oraz przedsiebiorców z braży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenie poświecone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źrodeł energii.
Szkolenie odbywa się 9 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Więcej informacji dostepnych na załączonej ulotce wydarzenia.


 
data dodania: 2019-03-18